Bezwaar tegen correctie privégebruik auto van de zaak (voor 2013)

ingevoerd op 14-1-2014

Op 9 januari 2014 berichtten wij u onder meer over het corrigeren van de in aftrek gebrachte btw in verband met privégebruik. In aanvulling op deze berichtgeving wijzen wij u er op dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat niet nodig is voor 2013 bezwaar te maken tegen de aangegeven btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak indien u dit al gedaan heeft in 2011 of 2012. De lopende bezwaren worden ook voor 2013 in behandeling genomen.

Indien u overweegt om inderdaad geen bezwaar aan te tekenen tegen de in 2013 aangegeven btw-correctie moet u in uw overweging meenemen dat het bezwaar dat ziet op 2013 misschien ambtshalve wordt afgehandeld waardoor het niet mogelijk is bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing. Om u rechten te waarborgen kan het zinvol toch via de reguliere procedure bezwaar aan te tekenen. Wilt u van gedachten wisselen over uw situatie, neem dan contact op met uw PwC btw-adviseur.

Bron: Belastingdienst