Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014

ingevoerd op 2-1-2015

17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

Wijziging in de belastingheffing per 1 januari 2015 (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/circulaires/2014/12/17/wijziging-in-de-belastingheffing-met-ingang-van-2015.html)