Accountancy

Financiële rust, zakelijk vertrouwen: met jouw cijfers, onze zorg!

Jaarrekening

In de accountancy vormt de jaarrekening het sluitstuk van een zorgvuldig gevoerde financiële administratie. Het is meer dan slechts een financieel overzicht; het is een gedetailleerd verslag dat de financiële gezondheid van jouw onderneming weerspiegelt. In de jaarrekening worden alle relevante cijfers en financiële informatie samengebracht, waardoor het een essentieel instrument is voor het evalueren van de prestaties en het nemen van weloverwogen beslissingen. De jaarrekening is belangrijk omdat die in veel gevallen ook de basis vormt voor verder advies over de toekomst en andere zaken die van belang zijn voor je bedrijf.

Wij kunnen je op het gebied van accountancy helpen bij de volgende zaken

 • Jaarrekeningen samenstellen (eventueel met NOAB-samenstellingsverklaring)
 • Financiële rapportage opstellen
 • Belastingaangiften verzorgen
 • Publicatiestukken KvK opstellen en deponeren
 • Auditvoorbereiding en -uitvoering
 • Compliance controleren
 • Bedrijfsanalyses uitvoeren
 • Risicobeheer en -evaluatie
 • Liquiditeitsplanning
 • Financiële planning
 • Adviseren over financiële strategieën
 • Subsidieaanvragen behandelen
 • Klant- en leveranciersrelatiebeheer
 • Interne controle implementeren
 • Kostenefficiëntie-analyses uitvoeren
 • Begeleiding bij opstellen ondernemingsplan

Ontdek hoe onze expertise in het opstellen van jaarrekeningen en de andere zaken jouw bedrijf kan ondersteunen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek!