Nieuws

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in ‘postzegelperceeltjes’. De belastingplichtige zocht gegadigden voor deze percelen. Indien een koper toehapte, verkocht de belastingplichtige de

Meer lezen

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. Volgens dat artikel is het voordeel van een familiehypotheek groter dan de zogenaamde jubelton (de inmiddels afgeschafte extra

Meer lezen

Urencriterium en studie

Voor het recht op ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, moet een ondernemer aan het urencriterium voldoen. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in het kalenderjaar ten minste 1.225 uren aan werkzaamheden voor zijn onderneming

Meer lezen